ישראסופורט הדרכות אינטרנט

תו אמון הציבור
ישראסופורט הדרכות אינטרנט, קיבלה את תו אמון הציבור, לאחר בדיקות שנערכו ע"י הארגון. תו זה מוכיח את מה שעמלנו ועודנו עומלים עליו ימים כלילות - נותנים שירות הוגן, עומדים בהתחייבויות שלנו ללקוחות ולתלמידים, ומפרסמים אך ורק פרסומי אמת.

אז מה זה בדיוק אומר?

  • שאנחנו עסק הוגן !
  • שהסכמנו לבקרה שוטפת של לקוחות סמויים מטעם הארגון!
  • שהסכמנו להעניק סמכות לארגון לברור במקרה שלקוח לא מרוצה מאיתנו, ככה שהכוח בצד הלקוח!
  • שהסכם השירות שלנו הוגן מאוד!
  • שהפרסומים שלנו(צילומי מסך של הכנסות תלמידים, סקרים ועוד) אמיתיים לגמרי!

ובקיצור, קבלת התו היא תוצאה של כל מה שעמלנו ועדיין עמלים עליו רבות וקורס האיביי שלנו מחוייב לכללי אמון הציבור